dimecres, 8 de juny del 2016

L'AIGUA COM A FONT TRADICIONAL D'ENERGIA RENOVABLE

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA RIERA D’ARBÚCIES “LA FARGA DEL ROQUER”

El Centre d'Interpretació de la Riera d'Arbúcies, situat a l'edifici de La Farga del Roquer, ens permet recórrer el passat industrial del municipi d’Arbúcies lligat de forma indissoluble a l'aigua i a una riera que ha fet possible diversos usos tradicionals al llarg del temps.
L’objectiu del Centre d’Interpretació és  recuperació dels espais patrimonials i la difusió dels usos tradicionals a l'entorn de la riera d'Arbúcies, que ha esdevingut un atractiu lúdic i turístic .

Activitats:
1. Visita a l’edifici de la FARGA. Observeu atentament les instal·lacions i l’AUDIOVISUAL.

2. Elaboreu un article sobre l’ EVOLUCIÓ DE L’APROFITAMENT HIDRÀULIC DE LA RIERA D’ARBÚCIES (Extensió: 200-300 paraules, 1200-1800 caràcters amb espais)
* Detalleu 3 períodes:  a) del S. X al segle XVII, b) del S. XVIII al S. XIX i c) de finals del S.XIX a mitjan del S. XX.
* Il·lustreu  l’informe anterior amb un ESQUEMA DE LA FARGA DEL ROQUER.
Mireu les fotos d’ABANS  que hi ha en aquest enllaç. Trieu-ne 3. Vosaltres haureu de fer-ne d’ARA que surtin elements de les 3 antigues, (identifiqueu des del punt on van ser preses i aneu-hi), poseu-les de costat  i compareu-les.
3. Aprofiteu la informació i les imatges per completar el tríptic que se us proposa en un altre apartat. 

ENLLAÇOS PER INICIAR-SE
Un passeig per la riera d’Arbúcies:   Web, amb enllaç a vídeo  i  pdf:   díptic
ENLLAÇOS PER APROFUNDIR
Bassa. farga i Gorg nou. A l'esquerra: vista actual de Google maps. A la dreta: dibuix del segle XIX.
POSSIBLES QÜESTIONS PER A PREPARAR L’EXPOSICIÓ ORAL:
1). Com ha evolucionat l'aprofitament hidràulic de la Riera d'Arbúcies en les següents etapes: a) Del S. X al XVIII, v) el XVIII i el XIX i c) de finals del XIX a mitjan del XX.
2. Quin personatge presenta el vídeo del centre? A què es dedicava? Quina vinculació tenia amb Arbúcies?
4. Durant la primera meitat del S.XX quins usos  aprofitaven l’energia de l’aigua en les següents instal·lacions: La Corbadora. La farga. Central de Can Blanc.
5. Com es transmetia l’energia de les turbines a les màquines?


Fons. Arxiu Històric Municial d'Arbúcies.