dilluns, 6 de juny del 2016

EXPOSICIONS SOBRE EL SÒL I L'AIGUA

El Departament de Ciències Natural de l'Institut ha muntat dues exposicions durant el tercer trimestre. La primera era sobre el SÒLS i la segona sobre l'AIGUA. Eren exposicions commemoratives  dels anys que la ONU estableix per a aprofundir el coneixement i la sensibilitazació vers l'entorn natual: el 2015 va ser l'any dels sòls  i el 2013 l'any de l'aigua
A dalt. L'aigua un bé escàs. A sota: Els sòls i la biodiversitat forestal