dissabte, 6 de desembre del 2014

10 DESEMBRE 2014, 66è ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ DELS DRETS HUMANS

ENLLAÇ A 
L'AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL 
Tots tenim DEURES en relació amb les persones que ens envolten, a les quals, d'altra banda, necessitem per desenvolupar-nos plenament.  La nostra llibertat i els nostres drets només estan limitats pel reconeixement i el respecte necessari a la llibertat i els DRETS dels altres.

Aquest és el 29è dels 30 articles que consta la Declaració Uiversal dels Drets  Humans que les Nacions Unides van aprovar el 10 de desembre de 1948. i el destaquem perquè els altres DRETS poden ser lesionats lesionar si aquest s'incompleix. Per això, per per una vegada, comencem parlant de DEURES (ENLLAÇ) .

Per aprofundir el treball us proposem fer-ho pel que s'anomenen les generacions de DDHH. Investiga-ho clicant sobre els enllaços:
DDHH DE 1ª GENERACIÓ: INDIVIDUALS, civils i polítics;
DDHH DE 2ª GENERACIÓ. SOCIALS, econòmics i culturals
DDHH DE 3ª GENERACIÓ. SOLIDARIS. Pobles, pau medi ambient, desenvolupament humà.