dijous, 7 de juny del 2012

SETMANA DE L'ENERGIA, 2012 ANY DE L'ENERGIA SOSTENIBLE PERA TOTHOM


L'Institut Català de l'Energia organitza del 18 al 22 de juny la Setmana de l'energia amb ' objectiu és conscienciar la ciutadania per a millorar la gestió energètica i afavorir el canvis d’hàbits en consum energètic.
PARTICIPA AL JOC "L'ENERGIA A CASA: SEGUEIX-LI LA PISTA!" CLICA L'ENLLAÇ

Entre els dies 18 de juny i 18 de juliol, s'activarà el concurs al voltant d’aquest joc, on els dos participants que obtinguin una major puntuació obtindran una bicicleta plegable com a premi.

El joc està estructurat en diferents fases que corresponen a les diferents estances d'una casa, on es trobaran un seguit d'elements que representen situacions relatives a l'estalvi i bon ús de l'energia a casa. A mida que es van resolent les diferents situacions, en un temps limitat, es van sumant punts i es donen un seguit de consells per poder estalviar energia a casa. Un cop resoltes totes les situacions o quan s'hagi esgotat el temps, cal contestar un test de deu preguntes que sumaran punts en cas de contestar-les correctament.
MÉS SOBRE 2012 ANY DE L'ENERGIA SOSTENIBLE PER A TOTHOM I ENLLAÇOS EN DIFERENTS IDIOMES.