divendres, 23 de gener de 2009

CONCURS CARTELLS 10è ANIVERSARI ESCOLES VERDES

EL Programa Escoles Verdes ha convocat un concurs de cartells.

El termini ha acabat el dia 6 de febrer.
Si hi heu participat ens envieu una foto i la penjarem.
Més informació a comentaris.

1 comentari:

Institut Montsoriu ha dit...

REsum de les bases
->Objecte del concurs:La Generalitat de Catalunya convoca un concurs públic per seleccionar el cartell de commemoració del desè aniversari del Programa Escoles Verdes.

->Participants: Podran participar en aquest concurs grups-classe de totes les escoles de Catalunya que tinguin el Distintiu d’escola verda.


->Requisits: Cada escola verda pot presentar un màxim de 4 cartells. - Cal que les obres siguin originals i inèdites, i no han d’haver estat presentades an altres concursos. - La temàtica ha d’estar relacionada amb alguna de les actuacions que fa el centre educatiu en el marc del Programa escoles verdes. - La tècnica o l’estil són lliures. - Els cartells han de ser concebuts per ser impresos en negre o a color. No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats. - Els cartells s’han de presentar en cartolina de mida DIN A3. - Al cartell, hi ha de constar el text següent: 10 anys d’escoles verdes, curs 2008-09.


->Forma de presentar els cartells: Els cartells s’han de presentar en cartolina de mida DIN A3. En cas que el cartell original s’hagi fet amb ordinador, també cal presentar-lo gravat en un CD. Els cartells s’han de presentar sense signar. Al dors hi ha de constar un pseudònim. Qualsevol referència al·lusiva als autors del cartell comportarà l’exclusió automàtica del concurs. Amb l’original, s’ha de lliurar un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el pseudònim i, a l’interior, el nom de l’escola, el grup-classe i el del/de la professor/a responsable amb la seva adreça electrònica i el telèfon de contacte.

->Entrega: Els cartells s’han de lliurar a les unitats del Departament de Medi Ambient i Habitatge: Serveis Territorials de Medi Ambient a Girona, c/ Ultònia, 10-12, 17002 Girona, a nom de Santi Ramos.

->Veredicte del jurat: El Jurat seleccionarà els 10 millors cartells per majoria simple dels vots dels seus membres. Les deliberacions del jurat seran inapel·lables.Si les obres presentades no tenen prou qualitat, el Jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs.


- >Premi: Amb el cartell guanyador s’elaborarà la campanya de comunicació i difusió de l’acte de celebració dels 10 anys del Programa escoles verdes. Al grup-classe de l’escola verda guanyadora, se li abonarà una estada de 3 dies en un equipament d’educació ambiental o a un espai natural a concretar per al curs vinent 2009-10.