dimarts, 25 de juny del 2013

OBSERVEM NIUS D'ORENETES A LES FAÇANES D'ARBUCIES

Una primavera més les orenetes han tornat i han criat, ocupant nius de l'any passat i reparant-ne de malmesos. No n'hem vist de nous, però, malahuradament,  sí senyals de destruits o desapareguts.
Els nius que hem observat són els d'ORENETA CUABLANCA (Delichon urbica) que són els que acostumen a fer-los a les façanes, sota voladissos i balcons. És la més abundant i molt fàcil d'identificar pel seu carpó (cul) blanc. No shan de confondre amb l'oreneta comuna (Hirundo rustica) ni amb els falciots (o falzies).
N'hem vist al carrer Camprodon, al Ramon Pagès, a la placeta del carrer del Damunt, una nombrosa colònia al carrer Santa Fe, alguns a Segimon fugarolas, a la Plaça Pepet Pol, a Magnes-La Pietat i per, descomptat la colònia de l'Institut.  

Més orenetes vol dir menys mosquits, estalvi d'insecticides i control de plagues.
L'activitat ha estat emmarcada en actvitats del projecte de síntesi de 1r on a més de fer una presentació d'una espècie d'ocells també han construït diferents tipus de nius.

Si t'agrada el tema enllaça amb l'ICO:, INSTITUT CATALÀ D'ORNITOLOGIA CLICLANT AQUÍ 

També podeu veure notícies del en aquest Bloc Verd del PROJECTE ORENETES  amb fotos de cursos anteriors.


Segeuix amb el cursor més avall, hi ha més fotos

També al Facebook de l'Institut Montsoriu