dimarts, 14 de maig de 2013

ESTRATEGIA CATALANA D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

CICLA AQUÍ PER VEURE EL VIDEO
VIDEOS I LLETRA DE LA CANÇÓ DE SAU: AIXÒ ES POT SALVAR 

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha editat un vídeo de difusió de l'ESTRATÈGIA CATALANA D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC document que fou ja aprovat pel  govern el novembre de 2012. Amb aquest vídeo es pretén arribar al màxim nombre de ciutadans, entitats, empreses i organismes del  país perquè prenguin consciència de què el canvi climàtic a Catalunya és una realitat inqüestionable i que disposem del coneixement, els mitjans i les eines per a adaptar-nos-hi.

Com podeu veure estem passat d'estratègies preventives i de conservació del medi ambient a estratègies d'adaptació a canvis i impactes negatius.Ja ho deien J.M. Serrat i Sau en la cançó PARE.  I altres deien que el pensament ecologista era exagerat, pessimista i alarmista. Però al contrari, com diu la cançó: AIXÒ ES POT SALVAR.  Depèn de nosaltres.