dilluns, 15 de maig del 2017

PROGRAMA "SIGUES TU" DE DIPSALUT

L'Institut Montsoriu està adherit al programa Sigues tu de  Dipsalut de la Diputació de Girona adreçat a l'alumnat d'ESO i el professorat tutor.

Dipsalut ofereix, dins del marc del programa Sigues tu: eines i actius per a la salut", formació continuada pel professorat que està duent a terme el programa.  A més hi ha especialistes que intervenen dins l'aula en un parell de sessions de tutoria. Té l’objectiu d’aprofundir en les capacitats del professorat i crear sinèrgies entre els diferents centres participants en el Sigues tu

Abans aquests tipus de programa ens basaven en la prevenció de les drogadiccions, en evitar malalties de transmissió sexual, en detectar malalties alimentàries com l'anorèxia i bulímia. Més endavant s'hi van afegir els desequilibris emocionals, l'addicció a noves tecnologies, etc... Darrerament l'enfoc es centra en l'enfortiment interior de les habilitats de la persona per a que mantingui una bona salut mental,  emocionalment i social.

. Habilitats de comunicació interpersonal i empatia.
. Habilitats per augmentar l’autoestima, control intern, assumir responsabilitats i generar o aconseguir canvis.
. Habilitats per a la col·laboració i el treball en equip, habilitats de defensa i habilitats per a la negociació i el refús.
. Habilitats per a la presa de decisions, la solució de problemes i el pensament crític.
. Habilitats per a la gestió de les emocions i sentiments i per a la gestió de l’estrès.

Sigues tu ofereix ajut d'especialistes, material imprès, vídeos i orientacions de dinàmiques de grup que podem complementar amb altres iniciatives del professorat i del Pla d'Acció Tutorial.