divendres, 16 de desembre del 2016

VIDEO DE LA TRANSELVA 2016

Finalment hem editat el vídeo de la Transelva. 

El participants del Comitè ambiental d'un centre va elaborar una proposta de carta, la van enviar als Comitès dels altres centres i va ser aprovada. El text és breu com ho requereixen els diaris, i vol ser una acció consciènciadora que valora aspectes preocupants i d'altres de positius. Malahuradament els segons no compensen els primers.
Diari El Punt Avui 10/12/2016 
dia de l'aniversari de la proclamació dels Drets Humans