dijous, 2 de juny de 2016

LA RIERA D'ARBÚCIES, PROJECTE RIUS I OBSERVATORI DE LA TORDERA

El Departament de Ciències Naturals i l'Observatori de la Tordera, amb els alumnes de 4t d'ESO de la matèria de Biologia i Geologia, hem fet una sortida a la riera per estudiar-ne el seu estat biològic.  Hem recollit mostres de macroinvertebrats i amb l'ajuda de les claus dicotòmiques, els hem classificat. N'hem trobat de diversos tipus: insectes com heteròpters, plecòpters, efemeròpters...  i les seves larves; hem pogut veure algun petit peix i fins i tot hem trobat or!  També hem mesurat altres paràmetres com la temperatura de l'aigua, el nivell de nitrats i el cabal. Totes aquestes mesures serveixen per determinar el nivell de qualitat de l'aigua, i el resultat, tot i que l'hem d'acabar de d'estudiar  a classe, sembla que és molt bo.

 L’objectiu principal és el seguiment a mitjà i llarg termini d’indicadors socioecològics a la conca del riu Tordera (NE Catalunya) en què s’han consolidat més d’una desena de línies de recerca.