diumenge, 5 de juliol del 2015

PLANTES DEL NOSTRE JARDÍ 8: ALZINA

Nom científic: Quercus ilex.

Nom comú català : Alzina.
Nom comú castellà : Encina.
Nom comú angles: Holm oak
Nom comú francès: Chêne vert
Època de floració : Abril. Maig.
Usos i propietats : Medicinal. Mobiliari, construcció i eines. El seu ús medicinal és per a diarrees, etc. En ús tòpic l'alzina s'usa en: ferides i ulceracions dèrmiques, bucals o corneals, hipersudoració corporal, blefaritis, conjuntivitis,faringitis, dermatitis, eritemes, pruïja, vulvovaginitis.
Característiques : Fulles perennes de color verd fosc per l'anvers i amb molts de nervis al revers, acabants fent una mica punxa.