dimarts, 24 de març del 2015

AMBIENTÒMETRE 2015

COMPARATIVA 2014 - 2015
59,5 <  69,5 AULES. Hi ha una millora significativa.
54,5 <  55,2 ESPAIS COMUNS (passadissos, patis, entrades). Hi ha una lleugera millora
57,0 <  62,3 GLOBAL. Hi ha millora però no supera el 65% i queda molt lluny encara de l'ordre i netedat que suposaria acostar-nos al 100% desitjable.
Conclusió: Encara tenim molta feina a fer. Els matins tenim el centre net, però la major part del temps que hi som no ho està. No només és un tema que la majoria compleixi, sinó que tothom ha de complir.
EVOLUCIÓ 2008-2015