dimarts, 20 d’octubre del 2009

TALLER D'APICULTURA A L'AULA

En el marc del Programa Escoles Verdes i programat per l'Àrea de Ciències Naturals, L'Ernest Francolí ens fet un taller d'apicultura a l'aula amb els alumnes de 1r d'ESO .
Programa:
- La biologia de l'abella i l'eixam. L'evolució de les espècies i l'organització de la societat. L'apicultor i les seves eines. Els productes que se n'extreuen. Les problemàtiques actuals de les abelles en el medi.
- Coneixement del material. Simulació dels treballs de l'apicultor. Material que es fa servir: caixes, equip d'apicultor, eines, bresca de mel, cera, pol·len.
- Les característiques de les mels. Per què són diferents? Què és una mel monofloral?
- Tastet de mels de Catalunya.