dilluns, 14 de setembre del 2009

MÒBILS

Heu vist que aquest curs s'ha prohibit l'ús i exibició de mòbils en tot el centre. És una mesura que té la seva explicació ecològica, entre d'altres (distraccions, despeses innecesàries, possible ús problemàtic, ...). Estem envoltats d'ones electromagnètiques, però que s'activen quan hi ha l'aparell adient. Desconeixem molts dels seus efectes a llarg termini, però sabem que n'hi ha. Les microones tenens efectes tèrmics evidents. La proximitat a focus emisors o receptors incrementa els seus efectes. El mateix passa ambla freqüència d'ús. Actualment és difícil prescindir dels mòbils, però tampoc n'hem d'abusar. Les eines tecnològiques s'han d'usar bé, però a l'IES, als alumnes, per les resposabilitats assumibles, no els fa falta el mòbil dintre el recinte, i en cas d'urgència ja hi ha el fix. Tot això també ho té en compte el professorat.
Ja l'any 2000, quan hi havia molts menys mòbils i amb menys prestacions, uns alumnes de l'IES van fer un articles a larevista que aleshores es feia (XISQUÈ) donaven uns consells que reproduïm a comentaris :