dimecres, 29 d’abril del 2009

LA RESPOSTA

Sí, sí, 84.900 són els € que hi ha pressupostats per aquest any 2009 per destinar a NETEJA, ENERGIA i AIGUA !!! Molt veritat?
De cares al bon temps el consum d'energia baixa, per això ara volem fixar-nos en les despeses de neteja.
Previsió: 30.000€ en neteja d'aules, espais comuns i patis
Netejar sorra del terra, pols, etc... és inevibable, però sí que podem tenir UN INSTITUT MÉS NET EMBRUTINT MENYS. Les aules es netegen cada dia, el pati una vegada a la setmana.
ENS MEREIXEM UN INSTITUT MÉS NET.

Encara tobem papers al terra de les aules, als passadissos, a les escales, i a vagades plàstics, envoltoris, brics de sucs, restes de menjar... Això ho hem d'evitar.
Encara trobem residus intrusos en els contenidors de recollida selectiva: brics i "paper platejat" en el lloc del paper, "paper platejat" entre la matèria orgànica... Això també ho hem d'evitar perquè després no es pot reciclar bé i espatlla la feina de qui ho fa bé.

Si ho fem bé, tindrem uns institut més net i agradable i fins i tot podrem estalviar.
Actua amb consciència ecològica !!!
GRÀCIES
(en nom del Planeta Terra, del qual nosaltres en formem part)